3 บทเรียนสำหรับผู้นำ

best-leader

หลายต่อหลายคนอาจจะคิดว่าการเป็นผู้นำเพียงเพราะมีชื่อตำแหน่งก็พอแล้วแต่ในความเป็นจริงการมีตำแหน่งที่สูงไม่ได้มีความหมายอะไรเลย

มีคนจำนวนมากทีไ่ด้เลื่อนตำแหน่งแล้วเรียกตัวเองว่า “ผู้นำ” แต่พวกเขาก็เป็นเพียงแค่ในนามอยู่ดี

ผู้นำที่แท้จริงคือการที่การกระทำของคนนั้นได้สร้างแรงบันดาลใจเสริมพลังและรับใช้คนในทีมเพื่อให้พวกเขาเก่งขึ้น

การเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่งานที่ง่ายต้องอาศัยการมีวินัยในตนเองและความมุ่งมั่นต่อคนในทีมหากคุณอยากจะเป็นผู้นำที่แท้จริงมาดู 3 สิ่งสำคัญที่คุณควรมีดังนี้

คำนึงถึงความต้องการของคนในทีมมากกว่าตัวเอง

ในการที่จะเป็นผู้นำที่แท้จริงนั้น ผู้นำจะต้องลดอีโก้ลง ไม่คิดถึงแต่ตัวเองคนเดียว แต่คำนึงถึงความต้องการ ความเห็นของคนในทีมด้วย

การยอมรับว่าคุณไม่รู้ทุกเรื่อง

แน่นอนว่าไม่มีใครชอบคนที่คิดว่าพวกเขารู้ไปเสียทุกเรื่อง การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และยอมรับว่าคุณเองก็ไม่ได้รู้คำตอบทุกเรื่อง แทนที่จะแสร้งว่ารู้ทุกเรื่องนั้นดีเสียกว่า

มีศิลปะในการสื่อสารในการสร้างแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้คนในทีม

ผู้นำที่ยอดเยี่ยมนั้นเข้าใจความสำคัญของการใช้คำพูด ผู้นำที่มีศิลปะในการสื่อสารนั้น จะสามารถสร้างพลัง ทั้งในการสร้างแรงบันดาลใจ การผลักดัน ไปจนถึงความสามารถในการดึงดูดและจับใจคนในทีมได้